Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Kisi-kisi Soal PTS PAI Kelas 7 SMP MTs Semester 2 dan Kunci Jawaban, Contoh Soal UTS Agama Islam TP 2022-2023

Andelina.me - semoga sehat selalu. Pada artikel ini kamu akan mengetahui lebih banyak tentang Pendidikan, mengenai Kisi-kisi Soal PTS PAI Kelas 7 SMP MTs Semester 2 dan Kunci Jawaban, Contoh Soal UTS Agama Islam TP 2022-2023. Untuk lebih jelasnya simak ulasan lengkap di bawah ini.

Andelina.me – Pelaksanaan Penilaian Tengah Semester (PTS) / Ulangan Tengah Semester (UTS) tahun pelajaran 2022-2023 semester 2 akan segera tiba.

Untuk itu, bagi siswa-siswi yang akan disibukkan dengan kegiatan PTS/UTS, diharapkan lebih giat berlatih dan mengasah kemampuan dalam memahami materi pada semester 2.

Nah di sini, adik-adik bisa dapatkan kisi-kisi dan beberapa referensi contoh soal PTS / UTS untuk mata pelajaran PAI / Agama Islam dan Budi Pekerti bagi siswa kelas 7 SMP MTs semester 2 edisi terbaru.

Contoh Soal UTS Bahasa Inggris kelas 7 SMP MTs Semester 2 K13, Kunci Jawaban Kisi-kisi PTS 2022-2023 Terkini

Referensi kisi-kisi soal PTS PAI kelas 7 SMP MTs semester 2 ini, sudah lengkap berikut dengan kunci jawaban yang menyesuaikan dengan materi pada standar pendidikan Kurikulum 2013.

Contoh soal dan kisi-kisi PTS PAI kelas 7 SMP MTs semester 2 ini, merupakan rangkuman dari soal-soal tahun lalu yang masih sesuai dengan materi pada tahun pelajaran 2022-2023.

Dirangkum andelina.me dari berbagai sumber pada Sabtu, 11 Februari 2023, berikut inilah kisi-kisi soal PTS PAI kelas 7 SMP MTs semester 2 dan kunci jawaban TP 2022-2023.

Contoh soal PTS / UTS PAI / Agama Islam kelas 7 pilihan ganda!

1. Dibawah ini yang termasuk perilaku menghormati guru adalah …..

A. Mendoakan dan melaksanakan nasihatnya

B. Meminta nasihat-nasihatnya

C.Memperebutkan harta warisan

D. Mengunjungi sahabat-sahabatnya

Jawaban: A

2. Apabila melihat guru melakukan kesalahan, kita sebagai peserta didik harus …..

A. Mencemoohkan

B. Menceritakan keorang lain

C. Menegurnya dengan sopan

D. Membiarkannya

Jawaban: C

3. Berikut ini yang bukan merupakan perbedaan antara malaikat dengan manusia adalah …..

A. Manusia memiliki hawa nafsu, sedang malaikat tidak.

B. Manusia diciptakan dari tanah, sedangkan malaikat dari api.

C. Malaikat patuh kepada Allah Swt. sedangkan manusia tidak.

D. Malaikat memiliki tugas yang berbeda dan manusia tidak.

Jawaban: B

Kisi-kisi dan Kunci Jawaban UTS PJOK Kelas 7 SMP MTs Semester 2, Contoh Soal PTS Penjas TP 2022-2023 Terbaru

4. Berikut ini adalah hikmah dari beriman kepada malaikat Allah Swt. Antaralain …..

A. Memberi semangat kepada orang yang beriman agar menjadi muslim sejati.

B. Kurang hati-hati dalam berbicara dan berbuat.

C. Kurang bersemangat dan rajin beribadah kepada Allah Swt.

D. Tidak hafal nama dan tugas para malaikat.

Jawaban: A

5. Shalat fardlu lima waktu yang empat rakaat dengan sebab-tertentu boleh dilakukan dengan dua rakaat yang disebut shalat qashar. Seseorang disyariatkan melakukan mengqashar shalat apabila…

A. Dalam keadaan perang.

B. Dalam keadaan lupa.

C. Dalam perjalanan jauh.

D. Dalam keadaan sibuk.

Jawaban: C

6. Allah SWT. sudah menciptakan makhluk yang terbuat dari cahaya (nur) dan mempunyai sifat senantiasa taat dan patuh terhadap perintah Allah SWT serta tidak pernah beraksiat kepada-Nya. Kita sebagai seorang mukmin wajib mempercayai dan menyakini adanya makhuk yang Allah SWT. ciptakan tersebut.

Pernyataan di atas menunjukan iman kepada rukun iman yang ke…

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Jawaban: B

7. Ada keringanan/Rukhsoh kepada Seorang muslim dalam kewajiban melaksanakan sholat jumat adalah ketika sedang melakukan perjalanan jauh. Tetapi ia wajib melaksanakan…

A. shalat Dhuhur.

B. shalat Jamak

C. meng-qada shalat

D. membayar fidyah

Jawaban: A

Contoh Soal dan Kunci Jawaban UTS IPS Kelas 8 SMP MTs Semester 2, Kisi-kisi PTS Terbaru K13 Tahun 2023

8. Perhatikan hal-hal berikut :

1. pakaian putih

2. Baligh dan berakal

3. memotong kuku

4. memakai wangi-wangian

Yang merupakan Sunnah shalat Jumat adalah…

A. 1,2 dan 3

B. 1,2 dan 4

C. 1,3 dan 4

D. 1,2 dan 4

Jawaban: C

9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!

1. Angin kencang dan hujan deras

2. Terlalu sibuk dengan pekerjaan

3. jarak masjid jauh

4. Rapat dan banyak tamu

5. Tidak aman dalam perjalanan

Yang termasuk halangan dalam melaksanakan sholat jumat pada pernyataan tersebut adalah…

A. 1,2 dan 3

B. 1,3 dan 5

C. 2,3 dan 4

D. 2,4 dan 5

Jawaban: B

10. Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dengan melalui perantara Malaikat. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para rasul adalah…

A. Raqib

B. Israfil

C. Jibril

D. Atid

Jawaban: C

11. Makhluk Allah Swt. yang gaib, terbuat dari nur atau cahaya, dengan wujud dan sifat-sifat tertentu adalah …..

A. Manusia

B. Jin 

C. Malaikat

D. Setan

Jawaban: C

Kisi-kisi Soal UTS PAI Kelas 7 SMP MTs Semester 2, Lengkap dengan Kunci Jawaban Sumatif Kurikulum Merdeka

12. Sifat-sifat malaikat diantaranya …..

A. Selalu menentang perintah Allah Swt.

B. Patuh dan taat kepada AllahSwt.

C. Selalu makan dan minum

D. Mempunyai hawanafsu

Jawaban: B

13. Fenomena hancurnya alam semesta merupakan gambaran terjadinya hari kiamat. Allah Swt. menugasi malaikat peniup sangkakala yang dapat menghancurkan alam semesta ini. Malaikat tersebut adalah …..

A. Jibril

B. Mikail 

C. Israfil

D. Izrail

Jawaban: C

14. Setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Semua itu akan dicatat olehmalaikat …..

A. Jibril

B. Munkar dan Nakir

C. Raqib dan Ati

D. Malik dan Ridwan

Jawaban: C

15. Zaid mengerjakan soal ujian tanpa mencontek, walaupun banyak kesempatan dan tidak ada pengawas diruangan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa ia beriman kepadamalaikat …..

A. Jibril

B. Mikail 

C. Raqib dan Atid

D. Israfil

Jawaban: C

16. Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat Jumat dan meninggalkan …..

A. Jual beli

B. Perbuatan keji dan munkar

C. Pekerjaan

D. Sekolah

Jawaban: A

17. Dalil yang menunjukkan bahwa salat jum’ah itu wajib adalah …..

A. Q.S. al-Jumu’ah/62:6.

B. Q.S. al-Jumu’ah/62:7.

C. Q.S. al-Jumu’ah/62:8.

D. Q.S.al-Jumu’ah/62:9.

Jawaban: D

18. Orang yang menyampaikan khotbah Jum’ah adalah …..

A. Muballigh

B. Dai kecil  

C.Ustad

D. Khatib

Jawaban: D

19. Kemampuan untuk menyadari perasaan orang lain dan bertindak untuk membantunya merupakan arti …..

A. Amanah

B. Jujur 

C. Empati

D. Istiqamah

Jawaban: C

Kunci Jawaban Soal Post Test Modul 2 Latihan Pemahaman dan Cerita Reflektif Merancang Asesmen Pembelajaran

20. Manusia adalah makhluk sosial, ia tidak bisa hidup tanpa bantuan oranglain. Perilaku kita sebaiknya adalah …..

A. Mendengarkan apa kata orang lain

B. Mengikuti apa yang diinginkan orang lain

C.Merasakan apa yang dirasakan orang lain

D. Merendahkan diri kepada orang lain

Jawaban: C

Demikianlah referensi kisi-kisi soal PTS PAI kelas 7 SMP MTs semester 2 dan Kunci Jawaban, contoh soal UTS Agama Islam tahun pelajaran 2022-2023.

Semangat belajar dan semoga bermanfaat.

Disclaimer:

1. Kisi-kisi soal PTS UTS PAI kelas 7 SMP MTs semester 2 ini, dibuat di bawah pengawasan tim ahli dan guru berkompeten Shofar Syaoqi H, S.Pd.I Lulusan STAI Pelabuhanratu.

2. Soal dan kunci jawaban di atas dibuat hanyalah sebagai bahan referensi belajar dan tidak mutlak.***


Ikuti terus Andelina.me di aplikasi Google News klik following, dapatkan update Pendidikan terbaru dengan sangat mudah.

Untuk berdiskusi tentang Kisi-kisi Soal PTS PAI Kelas 7 SMP MTs Semester 2 dan Kunci Jawaban, Contoh Soal UTS Agama Islam TP 2022-2023, silahkan tulis pada kolom komentar atau bisa menghubungi dengan klik menu kontak di blog ini, dan share info ini sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian ya ^-^ Semoga bermanfaat, salam Pendidikan!

Artikel ini sudah publish dengan link https://www.andelina.me/2023/01/kisi-kisi-soal-pts-pai-kelas-7-smp-mts.html.

Disclaimer: Setiap artikel yang berhubungan dengan soal-soal beserta kunci jawabannya, bertujuan untuk membantu siswa belajar dalam persiapan menghadapi UTS/PTS maupun UAS/PAT di sekolah. Tidak ada unsur membocorkan soal yang sifatnya rahasia.
Super ThanksSilahkan yang ingin mentraktir Admin, Dana akan digunakan untuk pengembangan website ini www.andelina.me, Terima kasih.
Andelz
Andelz Selanjutnya kalian mau dibuatkan artikel tentang apalagi? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ini