Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal PAS UAS Bahasa Jawa Kelas 8 Semester 1 2021 Plus Jawaban Lengkap K13 Terbaru - Andelina.me

Andelina.me - senantiasa selalu diberikan kesehatan, Aamiin. Pada artikel ini kamu akan mengetahui lebih banyak tentang bahasa jawa, mengenai Soal PAS UAS Bahasa Jawa Kelas 8 Semester 1 2021 Plus Jawaban Lengkap K13 Terbaru - Andelina.me. Untuk lebih jelasnya simak ulasan lengkap di bawah ini.

ANDELINA.ME – Simak soal PAS UAS Bahasa Jawa Kelas 8 semester 1 plus jawaban lengkap K13 2021 berikut ini.

Pada artikel ini akan dipaparkan beberapa soal Bahasa Jawa kelas 8 untuk persiapan PAS UAS semester 1 tahun 2021.

Pembahasan soal IPS beserta jawaban ini diharapkan bisa membantu siswa kelas 8 untuk menjawab soal saat PAS UAS semester 1 tahun 2021.

Baca Juga: Latihan Soal Ulangan Harian Bahasa Jawa Kelas 6 SD Sesuai Kurikulum 2013, Beserta Kunci Jawaban

Berikut beberapa soal yang bisa dipelajari dikutip dari Bank Soal Kemdikbud oleh pemateri Mulatuti Harjadi:

Gunung Tidar

Ora suwe sawise kraton Mataram ngadeg, ing wilayah lor kulon wewengkon Mataram iku ana daredah. Daredah iku ora liya perange prajurit lan punggawa Mataram mungsuh rerusuh sing dipimpin pendhekar Alap – Alap. Akeh senopati agul-agule praja kaprejaya nganti tumeka pati gugur ing paprangan.“Hah, yen ngono kudu Ingsun pribadi kang mandhegani maju perang mungsuh para kang gawe rusuh.”

Kanjeng Panembahan Senopati nedya ngadhepi piyambak rerusuh kasebut ananging digondheli dening Ki Patih, ature,”Sinuwun, taksih kathah senopati ingkang sagah ngayahi jejibahan mbrastha rerusuh praja. Paduka utusan malih senopati pinilih kinen mandhegani prajurit nglurug rerusuh wau.”

Gunung Tidar

Ora suwe sawise kraton Mataram ngadeg, ing wilayah lor kulon wewengkon Mataram iku ana daredah. Daredah iku ora liya perange prajurit lan punggawa Mataram mungsuh rerusuh sing dipimpin pendhekar Alap – Alap. Akeh senopati agul-agule praja kaprejaya nganti tumeka pati gugur ing paprangan.“Hah, yen ngono kudu Ingsun pribadi kang mandhegani maju perang mungsuh para kang gawe rusuh.”

Baca Juga: Pembahasan Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Sesuai Kurikulum 2013, Kisi-kisi 2021

Kanjeng Panembahan Senopati nedya ngadhepi piyambak rerusuh kasebut ananging digondheli dening Ki Patih, ature,”Sinuwun, taksih kathah senopati ingkang sagah ngayahi jejibahan mbrastha rerusuh praja. Paduka utusan malih senopati pinilih kinen mandhegani prajurit nglurug rerusuh wau.”

Gunung Tidar

Ora suwe sawise kraton Mataram ngadeg, ing wilayah lor kulon wewengkon Mataram iku ana daredah. Daredah iku ora liya perange prajurit lan punggawa Mataram mungsuh rerusuh sing dipimpin pendhekar Alap – Alap. Akeh senopati agul-agule praja kaprejaya nganti tumeka pati gugur ing paprangan.“Hah, yen ngono kudu Ingsun pribadi kang mandhegani maju perang mungsuh para kang gawe rusuh.”

Kanjeng Panembahan Senopati nedya ngadhepi piyambak rerusuh kasebut ananging digondheli dening Ki Patih, ature,”Sinuwun, taksih kathah senopati ingkang sagah ngayahi jejibahan mbrastha rerusuh praja. Paduka utusan malih senopati pinilih kinen mandhegani prajurit nglurug rerusuh wau.”

Baca Juga: Latihan Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Beserta Jawaban, Teks Pawarta, Pariwara, dan Tembang Macapat

1. Ora suwe sawise kraton Mataram ngadeg, ing wilayah lor kulon wewengkon Mataram iku ana daredah. Tembung daredah ing ukara kasebut tegese ….

a. pentas

b. rerusuh

c. pawai

d. pesta

Jawaban: B

2. Akeh senopati agul-agule praja kaprejaya nganti tumeka pati gugur ing paprangan. Tembung tumeka asale saka tembung lingga kang entuk seselan ….

a.er

b. el

c. in

d. um

Jawaban: D

3. Kang gawe daredah ing kraton Mataram yaiku ….

a. Patih Matara

b. Pendhekar Alap – Alap

c. para prajurit

d. Panembahan Senopati

Jawaban: B

Baca Juga: Kunci Jawaban Tema 5 Kelas 6 Halaman 2, 3, 4, dan 5 Subtema 1 Pembelajaran 1, Wirausaha

4. Gunung Tidar mapane ana ing ….

a. Kab. Temanggung

b. Kab. Wonosobo

c. Kota Magelang/

d. Kab. Magelang

Jawaban: C

5. TANAH WANGI

Tanah Wangi iku sawijining pasarean kang dumunung ing pareden sakidule desa Pakuthan kalebu wewengkon kecamatan Bayan kabupaten Purworejo. Miturut critane, ana kyai kang asale saka Kemiri Purworejo jenenge Kyai Hamdani. Wektu semana kahanan isih geger ngadhepi Walanda.

Baca Juga: Soal Penilaian Harian Kelas 6 SD MI K13 Tema 8 Subtema 2 Dilengkapi Kunci Jawaban, Bumiku dan Musimnya

Ing sawijining dina Kyai Hamdani oleh wangsit supaya nglakoni tapa ngeli ing kali Jali. Besuk menawa dheweke nganti mandheg anggone ngeli amarga kecanthol uwit utawa lemah, tegese tapane wis rampung, lan dheweke kena manggon ing tlatah kono. Wangsit mau banjur ditindakake dening Kyai Hamdani. Ora kacarita pira suwene anggone tapa ngeli jubahe Kyai Hamdani kecanthol oyot ing pinggir kali. Kanthi mangkono tegese tapane wis rampung lan Kyai Hamdani wusana manggon ing papan kono. Kang ditandangi sepisanan ing kono gawe papan kanggo manembah mring Gusti. Kejaba kanggo manembah, papan mau uga kanggo punjere warga anggone ngupaya nundhung Walanda. Amarga lemah ing kono rada moncol tumuju kali mula papan kono diwenehi jeneng Poncol.

Saya suwe sangsaya akeh wong kang manggon ing tlatah kono saperlu ngangsu kawruh babagan ngelmu agama lan tetanen. Desa Poncol dadi asri, reja lan mulya. Swasanane kaya ing kutha, banjur diganti jeneng dadi desa Pekuthan. Nalika isih sugeng Kyai Hamdani weling marang para wargane, “Sesuk yen aku dipundhut dening Allah, tulung dikubur ing papan kang lemahe mambu wangi.” Ringkesing crita Kyai Hamdani seda. Kanggo minangkani piwelinge Kyai Hamdani, para warga golek papan kang lemahe wangi. Pungkasane lemah kang ambune wangi kasil ditemokake yaiku manggon ing sakidule desa Pekuthan.

Pancen bener papan mau ambune wangi temenan malah luwih wangi tinimbang lenga wangi kang dinggo para warga. Papan kanggo ngubur Kyai Hamdani dijenengi “Tanah Wangi”.

Baca Juga: Kunci Jawaban Tema 5 kelas 6 Halaman 185 Subtema 3, Masyarakat Ekonomi ASEAN

Tanah Wangi kalebu wewengkon ….

a. Bagelen Purworejo

b. Bayan Purworejo

c. Kaligesing Purworejo

d. Ngombol Purworejo

Jawaban: B

7. Kyai Hamdani entuk wangsit supaya nglakoni ….

a. pasa Senin Kemis

b. tapa geni

c. pasa sesasi

d. tapa ngeli

Jawaban: D

8. Sakdurunge dijenengi desa Pekuthan, desa mau jenenge desa ….

a. Rejo

b. Poncol

c. Miri

d. Wangi

jawaban: B

Baca Juga: Kunci Jawaban Tema 5 kelas 6 Halaman 99 Subtema 2 Wirausaha

9. Kyai Hamdani disarekake ing lemah sing wangi kersane / karepe ….

a. pak Dukuh

b. pak Bayan

c. Kyai Hamdani

d. warga kampung

jawaban: C

10. Legenda Jatingaleh mapan ana ing kutha ….

a. Kota Magelang

b. Kota Kudus

c. Kota Salatiga

d. Kota Semarang

Jawaban: D

Demikian pembahasan soal PAS UAS Bahasa Jawa Kelas 8 semester 1 2021 dilengkapi jawaban lengkap K13 terbaru.***


Ikuti terus Andelina.me di aplikasi Google News klik following, dapatkan update bahasa jawa terbaru dengan sangat mudah.

Untuk berdiskusi tentang Soal PAS UAS Bahasa Jawa Kelas 8 Semester 1 2021 Plus Jawaban Lengkap K13 Terbaru - Andelina.me, silahkan tulis pada kolom komentar atau bisa menghubungi dengan klik menu kontak di blog ini, dan share info ini sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian ya ^-^ Semoga bermanfaat, salam Pendidikan!

Artikel ini sudah publish dengan link https://www.andelina.me/2022/01/soal-pas-uas-bahasa-jawa-kelas-8.html.

Disclaimer: Setiap artikel yang berhubungan dengan soal-soal beserta kunci jawabannya, bertujuan untuk membantu siswa belajar dalam persiapan menghadapi UTS/PTS maupun UAS/PAT di sekolah. Tidak ada unsur membocorkan soal yang sifatnya rahasia.
Super Thanks Silahkan yang ingin mentraktir Admin, Dana akan digunakan untuk pengembangan website ini www.andelina.me, Terima kasih.