/* end quizz */
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Soal Bahasa Sunda Kelas 1 Semester 1 dan Kunci Jawaban

Andelina.me - semoga sehat selalu. Pada artikel ini kamu akan mengetahui lebih banyak tentang Bahasa Sunda Kelas 1 Sekolah Dasar, mengenai Soal Bahasa Sunda Kelas 1 Semester 1 dan Kunci Jawaban. Untuk lebih jelasnya simak ulasan lengkap di bawah ini.

Soal Bahasa Sunda Kelas 1 Semester 1 dan Kunci Jawaban – Andelina.me, kali ini admin akan membagikan informasi terkait dengan Soal PAS/UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD/MI Pilihan Ganda + Essay dan kunci jawaban Semester 1 (Ganjil) Kurikulum 2013 (K13) Tahun Ajaran 2021/2022.

PAS (Penilaian Akhir Semester) atau yang dulunya kita kenal dengan Ulangan Akhir Semester (UAS) merupakan kegiatan penilaian yang dilaksanakan pada akhir semester 1 yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian kompetensi peserta didik selama semester ganjil.

Soal Bahasa Sunda Kelas 1 Semester 1 dan Kunci Jawaban Batasan materi penilaian PAS/UAS meliputi seluruh indikator yang merangkum semua kompetensi dasar atau KD pada semester 1. Nilai yang kemudian didapatkan oleh peserta didik selama mengikuti PAS/UAS selanjutnya akan diolah bersama dengan nilai PH dan PTS dan dianalisis guna ketuntasan belajar peserta didik.

Nantinya, nilai tersebut juga yang akan dipakai untuk pengisian rapor yang bersangkutan. Baik dimasa normal maupun dimasa Pandemi saat ini, mekanisme pelaksanaan Penilaian Akhir Semester/Ulangan Akhir Semester tahun 2021/2022 sendiri berada dalam kewenangan Satuan Pendidikan berdasarkan rapat dewan guru. Contoh Soal PAS/UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD/MI Semester 1 Tahun 2021/2022 Kurikulum 2013 sebagai berikut. 

Soal Bahasa Sunda Kelas 1 Semester 1 dan Kunci Jawaban
Soal Bahasa Sunda Kelas 1 Semester 1 dan Kunci Jawaban


Hal ini mengikuti Surat Edaran Pemerintah yang diterbitkan oleh Pusmenjar Kemendikbud yang berbunyi bahwa soal-soal PAS/UAS SD/MI ataupun soal-soal ulangan yang lain pada Kurikulum 2013 harus memenuhi ketentuan standar soal terbaru yang terintegrasi dengan pembelajaran HOTS (Higher Order Thinking Skills) dan kemampuan literasi dan Numerasi siswa.

Selain itu, Contoh Soal PAS/UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD/MI Semester 1 Kurikulum 2013 ini juga dibuat dari prediksi soal-soal latihan PAS/UAS Kurikulum 2013 dengan tetap memerhatikan kisi-kisi soal Kurikulum 2013.

Bagi Bapak/Ibu Guru yang sedang mencari Contoh Soal PAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD/MI Semester 1 bisa menjadikan soal ini sebagai bahan referensi dalam membuat soal Ulangan Kenaikan Kelas. Begitupun dengan dengan adik-adik peserta didik yang sedang bersiap menghadapi Penilaian Tengah Semester dan Ulangan Akhir Semester, dapat menjadikan Contoh Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD/MI Semester 1 di bawah ini sebagai latihan soal ulangan. Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD/MI Semester 1 yang Kami bagikan ini memiliki total 30 soal yang berisi soal pilihan ganda dan essay. Semoga bermanfaat buat peserta didik  juga untuk bapak ibu guru yang mengampu mapel Bahasa Sunda kelas 1.

Soal Bahasa Sunda Kelas 1 Semester 1 dan Kunci Jawaban

PETUNJUK UMUM
  1. Tulis namamu di kolom sudut kanan atas yang sudah disediakan.
  2. Bacalah setiap butir soal dengan teliti.
  3. Kerjakan terlebih dahulu soal yang kalian anggap mudah.
  4. Periksa kembali jawabanmu sebelum diserahkan pada guru yang jaga ujian.
A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b,c didepan jawaban yang benar !

1. Kapur paranti nulis dina ….(kapur adala alat untuk menulis di ...)
    a. buku
    b. bor (papan tulis)
    c. méja

2. Perkakas anu aya di kelas nyaéta ….(peralatan yang ada di kelas adalah...)
    a. kompor
    b. tivi
    c. papan tulis

3. Sateuacan bobo urang kedah ….. heula. (sebelum tidur, kita harus ... dahulu)
    a. jajan
    b. ngadu’a
    c. sarapan

4. Pami di kelas teu kenging ….(ketika di kelas tidak boleh...)
    a. ribut
    b. ngadu’a
    c. diajar

5. Nia ngadangukeun dongéng ku ….(Nia mendengarkan dongeng menggunakan ...)
    a. mastaka (kepala)
    b. cepil (kuping)
    c. panangan (mata)

6. Sasatoan anu kadaharanna jukut nyaéta ….(Hewan yang makanannya rumput adalah...)
    a. monyét
    b. lauk (ikan)
    c. domba

7. Sasatoan anu hirupna di cai nyaéta ….(Hewan yang hidupnya di air adalah ...)
    a. lauk (ikan)
    b. onta
    c. gajah

8. Jaleuleu, ja patulak tujaéman, …..
    a. bug
    b. bay
    c. gog


9. Bilatung téh sebutan keur anak …..
    a. munding
    b. ucing
    c. kukupu


10. Utek-utek mah pijadieun …..
    a. Reungit
    b. kukupu
    c. hileud

Baca carita dihandap ieu!
Perpustakaan
Di sakola dudi aya perpustakaan. Dudi sok ka perpustakaan. Di perpustakaan seueur buku. Aya buku pangajaran, jeung aya buku carita. Di perpustakaan teu kenging ribut. Bisi ngaganggu anu nuju maca.

II. Jawab pananya dihandap dumasar kana bacaan tadi!
1. Naon judul bacaan diluhur téh? Perpustakaan
2. Aya naon di sakola Dudi téh? Perpustakaan
3. Aya buku naon waé di perpustakaan téh? Buku pangajaran, jeung aya buku carita
4. Di perpustakaan téh seueur ... Buku
5. Di perpustakaan mah teu kénging …. Ribut

III. Eusian ku jawaban anu bener!
1. Susun kalimah dihandap!
Kotor – entong – baju – maké (Entong make baju kotor)
2. Naon waé pakakas (peralatan) anu sok aya di dapur? Panci
3. Kumaha rasana hawa nuju hujan? Ti is
4. Pami teu damang biasana sok dicandak kamana? Rumah sakit
5. Kalimah dihandap salin ku aksara sambung! Bapa sareng ibu nuju tuang


Ikuti terus Andelina.me di aplikasi Google News klik following, dapatkan update Bahasa Sunda Kelas 1 Sekolah Dasar terbaru dengan sangat mudah.

Untuk berdiskusi tentang Soal Bahasa Sunda Kelas 1 Semester 1 dan Kunci Jawaban, silahkan tulis pada kolom komentar atau bisa menghubungi dengan klik menu kontak di blog ini, dan share info ini sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian ya ^-^ Semoga bermanfaat, salam Pendidikan!

Artikel ini sudah publish dengan link https://www.andelina.me/2022/01/soal-bahasa-sunda-kelas-1-semester-1.html.

Disclaimer: Setiap artikel yang berhubungan dengan soal-soal beserta kunci jawabannya, bertujuan untuk membantu siswa belajar dalam persiapan menghadapi UTS/PTS maupun UAS/PAT di sekolah. Tidak ada unsur membocorkan soal yang sifatnya rahasia.
Super ThanksDukung website www.andelina.me supaya terus dapat memberikan informasi yang kamu cari dengan mudah, Terima kasih.