Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kunci Jawaban UTS PTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD MI Kurikulum 2013, Semester 1 Lengkap - Andelina.me

Andelina.me - senantiasa selalu diberikan kesehatan, Aamiin. Pada artikel ini kamu akan mengetahui lebih banyak tentang bahasa jawa, mengenai Kunci Jawaban UTS PTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD MI Kurikulum 2013, Semester 1 Lengkap - Andelina.me. Untuk lebih jelasnya simak ulasan lengkap di bawah ini.

ANDELINA.ME – Berikut Kunci Jawaban UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD MI Kurikulum 2013, Semester 1 simak selengkapnya di artikel ini ya.

Pada pembahasan artikel kali ini, kakak akan mencoba menyajikan kunci jawaban dari soal Ujian Tengah Semester (UTS) Bahasa Jawa, khususnya untuk siswa kelas 5 SD MI.

Diharapkan dengan adanya soal yang disertai kunci jawaban ini dapat menjadi panduan adik-adik dalam belajar ujian daring/online.

Baca Juga: Kunci Jawaban Soal UTS PTS Bahasa Indonesia Kelas 5 SD MI Semester 1, Terbaru

Nah adik-adik berikut pembahasan soalnya, dilansir dari kanal YouTube Sekodas, Minggu 19 September 2021:

Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas.

kunci jawaban soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1

kunci jawaban soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1

1. Tema pidato ing dhuwur yaiku…

a. pengetan

b. perpisahan

c. kagiyatan

d. diskusi

Jawaban : B. Perpisahan

2. Nitik saka ukarane, pethikan wacan ing dhuwur kelebu perange…sesorah

a. salam

b. purwaka

c. isi

d. penutup

Jawaban : B. purwaka

3. Pidhato uga diarani…

a. pawarta

b. sesorah

c. gladen

d. hiburan

jawaban : B. sesorah

4. Pidhato kanggo acara ing sekolahan sing trep, kajaba…

a. ujian sekolah

b. HUT RI

c. wulan basa

d. perpisahan

jawaban : A. ujian sekolah

5. Cekap semanten mbok bilih wonten klentunipun kula aturakem agunging pangaksami.

Ukara ing dhuwur kalebu in pokok pidhato kang diarani…

a. dudutan

b. pengarep-arep

c. wasana

d. purwaka

Jawaban : C. wasana

6. Methode kang bisa digunakake kanggo pidhato ing ngisor iki kajaba…

a. methode naskah

b. methode inpromptu

c. methode apalan

d. methode transparan

jawaban : D. methode transparan

7. Pidhato kanggo ngarahake sawijine kegiyatan diarani jenis pidhato…

a. pertanggungjawaban

b. pengarahan

c. sambutan

d. peresmian

jawaban : B. pengarahan

Baca Juga: Kunci Jawaban Soal PTS UTS Bahasa Inggris Kelas 5 Semester 1, Terbaru

8. Bab-bab kang ora perlu digatekake sakdurunge gawe naskah pidhato yaiku…

a. nemtokake tema

b. Nemtokake ancas utawa tujuan

c. nggawe klompok

d. gawe cengkorongan pidhato

jawaban : C. nggawe klompok

9. Pak Ali saiki wis mukti wibawa uripe. Tegese mukti wibawa yaiku…

a. sipat becik

b. sipat gresula

c. sipat serik

d. sipat elek

Jawaban : Sipat becik

10. Tembung saroja uga diarani tembung…

a. antonim

b. sinonim

c. paribasan

d. bebasan

jawaban : B sinonim

11. Raden Werkudara iku satriya kang gagah ….. Tembung kang bener kanggo ngisi ceceg- ceceg kasabut, yaiku….

a. kuat

b. dhuwur

c. prakosa

d. santosa

jawaban: C. Prakosa

Baca Juga: Kunci Jawaban PTS UTS Matematika Kelas 4 SD Semester 1, Nilai Auto 100

12. Para warga nganakake …. mbangun jembatan.tembung saroja kang bener kanggo ngisi ceceg- ceceg kasebut, yaiku…

a. mudha taruna

b. solah bawa

c. bot repot

d. gugur gunung

jawaban: D. Gugur gunung

wacan ing ngisor iki kanggo mangsuli nomor 13- 17

Pandhawa Lima

Pandhawa iku cacahe an lima, mula diarani Pandhawa Lima. Punta dewa iku putra pambayun Pandhawa, sing nomor loro werkudara raden janaka panengahe pandhawa, dene sing ragil yaitu nakula lan sadewa raden punta dewa duwe garwa jenenge drupadi pandawa lima iku duwe musuh bebuyutan yaiku kurawa sing cacahe ana satus, pandhawa lan kurawa perang ngerebutakake negara astina mula kuwi diarani perang baratayudha.

13. Pandawa iku cacahe ana…

a. loro

b. telu

c. papat

d. lima

jawaban: D. Lima

14. Puntadewa kagungan garwa sing asmane…

a. Dewi Drupadi

b. Dewi Arimbi

c. Dewi Srikandi

d. Dewi Subadra

jawaban: A. Dewi Drupadi

15. Putra pambayun Pandhawa yaiku…

a. Arjuna

b. Werkudara

c. Puntadewa

d. Nakula

jawaban: C. puntadewa

Baca Juga: Kunci Jawaban Soal PTS UTS SBdP SBK Kelas 3 Semester 1 Kurikulum 2013 2021

16. Ing ngisor iki asmane Pandhawa, kajaba…

a. Gathutkaca

b. Puntadewa

c. Werkudara

d. Arjuna

jawaban: A. Gathutkaca

17. Perang Baratayudha iku ngerebutake negara…

a. Wiratha

b. Astina

c. Amarta

d. Pringgodani

jawaban: B. Astina

18. Raden Arjuna kagungan pusaka panah jenenge…

a. gada rujak pala

b. pring kuning

c. panah pasopati

d. gada wesi kuning

jawaban: D. Gada wesi kuning

19. Gatekno gambar ing ngisor, sapa arane…

kunci jawaban soal UTS PTS bahasa Jawa kelas 5

kunci jawaban soal UTS PTS bahasa Jawa kelas 5

a. Arjuna

b. Punta dewa

c. Werkudara

d. Nakula

jawaban: A. Arjuna

Baca Juga: Soal UTS PTS IPA Kelas 8 Semester 1, Terbaru Disertai Jawaban

20. Abrit, dadu, lan rekta dasanamane werna…

a. kuning

b. ijo

c. abang

d. putih

jawaban: C. abang

21. Simbah lagi sare. Ukara kasebut gunakake ukara…

a. krama alus

b. krama lugu

c. ngoko lugu

d. ngoko alus

jawaban : D. ngoko alus

22. Manu emprit menclok godong tebu. Dadi murid seng sregep…

a. ngguyu

b. mlaku

c. turu

d. sinau

jawaban : D. sinau

23. Karo wong tua gunakake basa…

a. ngoko

b. lugu

c. kasar

d. krama alus

jawaban : D. krama alus

24. Putri ditimbali pak guru. Ukara ditimbali ngoko lugune, yaiku…

a. diceluk

b. diutus

c. diaturi

d. didawuhi

Jawaban : A. diceluk

Baca Juga: Kunci Jawaban UTS PTS Kelas 5 SD MI Semester 1 Tema 2 Udara Bersih Bagi Kesehatan

25. Jenise unggah – unggah basa kang digunakake kanggo nulis ringkasan kaperang dadi loro, yaiku…

a. ngoko lan krama

b. ngoko lan krama alus

c. krama alus lan krama inggil

d. ngoko alus lan ngoko lugu

jawaban : A. ngoko lan krama

26. Bapak ngombe kopi lan mangan roti.

Tembung ngombe lan mangan basa krama inggile, yaiku…

a. ngunjuk, maem

b. ngunjuk, dhahar

c. ngombe, nedha

d. ngombe nedhi

jawaban : B. ngunjuk, dhahar

27. Ana ing warung, aku tuku cendhol dene ibu…wos

a. mundhut

b. entuk

c. golek

d. tumbas

Jawaban : A. mundhut

28. Perang kang nglibatke Pandhawa lan Kurawa, yaiku…

a. Perang Bharatayuda

b. Perang Bubat

c. Perang Alengka

d. Perang Duruwiksa

jawaban : A. Perang Bharatayuda

29. Satriya Pandhawa kang kondhang ngganthenge, prigel, lan trampil manah yaiku…

a. Puntadewa

b. Werkudara

c. Arjuna

d. Sadewa

Jawaban : C. Arjuna

30. Raden Gatotkhaca iku satriya kang pideksa. Tegese pideksa yaiku…

a. ngedhap – ngedhapi

b. cilik banget

c. gedhe dhuwur

d. prigel

Jawaban : C. gedhe dhuwur

31. Aksara Jawa ing ngisor iki unine…

kunci jawaban UTS PTS Bahasa Jawa Kelas 5

kunci jawaban UTS PTS Bahasa Jawa Kelas 5

a. ana khadal

b. ana jaran

c. anak khadal

d. anak gajah

jawaban : C. anak khadal

32. Tembung ing ngisor iki sing ora klebu dasanamane banyu yaiku…

a. her

b. tirta

c. warih

d. piyu

jawaban : D. piyu

Baca Juga: Kunci Jawaban Soal UTS PTS Kelas 1 SD MI Tema 1 Diriku, Semester 1 2021

33. “Mangga pak pinarak rumiyin!”

Pinarak kuwi tembung krama alus saka…

a. tindak

b. lungguh

c. menyang

d. kondur

jawaban : B. lungguh

34. Crita Pandhawa diangkat saka epos…

a. Ramayana

b. Mahabrata

c. Arjunasastra

d. Mangkunegara

Jawaban : B. Mahabarata

35. Aja seneng colong jupuk, mudhak diarani…

a. dawa sikile

b. dawa rambute

c. dawa tangane

d. dawa pasuryane

jawaban : C. dawa tangane

Soal Esai

36. Sadurunge gawe naskah pidhato kudu nemtoake…

Jawaban : tema/topik

37. Sakabehe bab sing diandharake marang para tamu iku pidhato ing bagian…

Jawaban : surasa basa

38. Tembung loro utawa luwih nduweni teges padha utawa meh padha lan dienggo bebarengan kanggo mbangetake surasane yaiku…

jawaban : Tembung sarojo

Baca Juga: Kunci Jawaban Soal UTS PTS PAI Kelas 2 SD MI Semester 1 Kurikulum 2013

39. Tembung guyub tegese…

jawaban : rukun

40. Wong kang nglakokake wayang diarani …

Jawaban : Dalang

41. Biyung, umi, indhung iku klebu dasanamane…

jawaban : ibu

42. Nakula lan Sadewa iku putrane Prabu Pandhu lan…

jawaban : Dewi Madri

43. Satriya kang perang tanding karo Raden Janaka yaiku…

jawaban : Adipati Karna

44. Werkudara satriya in negara…

jawaban : Jodhipati

45. Bapak lagi dhahar sega goreng. Ukara kasebut kalebu jenise basa…

jawaban : ngoko alus.

Demikian pembahasan Kunci jawaban Soal UTS Bahasa Jawa semestes 1 bagi siswa Kelas 5. Semoga berkenan adik-adik dan bermanfaat.***


Ikuti terus Andelina.me di aplikasi Google News klik following, dapatkan update bahasa jawa terbaru dengan sangat mudah.

Untuk berdiskusi tentang Kunci Jawaban UTS PTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD MI Kurikulum 2013, Semester 1 Lengkap - Andelina.me, silahkan tulis pada kolom komentar atau bisa menghubungi dengan klik menu kontak di blog ini, dan share info ini sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian ya ^-^ Semoga bermanfaat, salam Pendidikan!

Artikel ini sudah publish dengan link https://www.andelina.me/2022/01/kunci-jawaban-uts-pts-bahasa-jawa-kelas.html.

Disclaimer: Setiap artikel yang berhubungan dengan soal-soal beserta kunci jawabannya, bertujuan untuk membantu siswa belajar dalam persiapan menghadapi UTS/PTS maupun UAS/PAT di sekolah. Tidak ada unsur membocorkan soal yang sifatnya rahasia.
Super Thanks Silahkan yang ingin mentraktir Admin, Dana akan digunakan untuk pengembangan website ini www.andelina.me, Terima kasih.