Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

15 Soal Pilihan UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 8 SMP MTs Prediksi Terbaru 2021- 2022 - Andelina.me

Andelina.me - senantiasa selalu diberikan kesehatan, Aamiin. Pada artikel ini kamu akan mengetahui lebih banyak tentang bahasa jawa, mengenai 15 Soal Pilihan UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 8 SMP MTs Prediksi Terbaru 2021- 2022 - Andelina.me. Untuk lebih jelasnya simak ulasan lengkap di bawah ini.

ANDELINA.ME – Inilah pembahasan 15 Soal Pilihan UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 8 SMP MTs Prediksi Terbaru 2021- 2022.

Selain mempelajari materi penting lainnya, salah satu materi yang tidak kalah penting dalam ujian UAS adalah Bahasa Jawa.

Materi soal UAS Bahasa Jawa yang dibahas mengacu pada Kurikulum 2013 kemendikbud, dengan pemateri kunci jawaban Turobul Aqdam :

Baca Juga: Soal Pilihan UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Plus Kunci Jawaban Terbaru dan Kisi kisi 2021-2022

15 Soal Pilihan UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 8 SMP MTs Prediksi PAS Terbaru 2021- 2022

15 Soal Pilihan UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 8 SMP MTs Prediksi PAS Terbaru 2021- 2022

1. Ukara kanggo nggenepi pacelathon ing dhuwur sing trep yaiku…

A. Apa jenenge usaha sampeyan pak?

B. Menapa naminipun usaha panjenengan pak?

C. Sinten naminipun usaha panjenengan pak?

D. Sapa jenenge usaha panjenengan pak?

Jawaban : B

2. “Ana perlu kok sajak wigati banget. “Tembung wigati tegese…

A. temenan

B. gumun

C. penting

D. pengin

jawaban : C

3. Peranane Pak Karji yaiku…

A. pewawancara

B. narasumber

C. wawansabda

D. wawankata

Jawaban : B

Baca Juga: Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Kurikulum 2013 Semester 1 dengan Kunci Jawaban Terbaru 2021

4. Basa sing digunakake Anik yaiku…

A. krama alus

B. krama lugu

C. ngoko alus

D. ngoko lugu

jawaban : A

5. Etika kang kudu digatakake nalika wawancara, kajaba…

A. ngagem busana rapi lan sopan

B. ora medhot guneme narasumber nalika njlentrehake

C. pitakonan kang diajoake adoh saka tujuan wawancara

D. ora mbantah panemu utawa panjlentrehe narasumber

jawaban : C

6. Sing kudu disiyapake nalika arep nindakake wawancara, kajaba …

A. dhaftar pitakonan

B. alat kanggo ngrekam panemune narasumber

C. buku cathetan

D. biaya

jawaban : D

7. Wawancara uga diarani…

A. wawankata

B. wawanmuka

C. wawanrembung

D. diskusi

jawaban : A

Baca Juga: Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Kurikulum 2013 Semester 1 dengan Kunci Jawaban Terbaru 2021

8. Wawancara antarane pewawancara tunggal klawan responden kang akeh utawa sewalike diarani…

A. wawancara bebas

B. wawancara individual

C. wawancara konferensi

D. wawancara binuka

jawaban : C

9. Wawancara kang susunan pitakone ora ditemtokake luwih dhisik diarani…

A. wawancara bebas

B. wawancara individual

C. wawancara konferensi

D. wawancara binuka

Jawaban : A

10. Ing ngisor iku gunane basa krama ing pasrawungan kajaba…

A. kanggo cecaturan antarane wong enom marang wong tuwa

B. kanggo cecaturan kanca karo kanca raket

C. kanggo cecaturan antarane abdi marang bendarane

D. kanggo cecaturan ibu marang bapak

jawaban : B

11. Ibu tuku beras menyang pasar. Ukara kasebut yen di owahi nganggo basa krama…

A. ibu tumbas beras datheng peken

B. ibu mundhut wos datheng peken

C. ibu mundhut beras datheng pasar

D. ibu tumbas wos datheng pasar

jawaban : B

Baca Juga: Soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD MI Terbaru K13 Kunci Jawaban Lengkap Bagian 1

12. Sing bener unggah ungguh basane…

A. Bapak nembe kondur

B. ibu dhahar, kula siram

C. paklik wis teka

D. kula sampun dhahar

jawaban : A

15 Soal Pilihan UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 8 SMP MTs Prediksi PAS Terbaru 2021- 2022

15 Soal Pilihan UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 8 SMP MTs Prediksi PAS Terbaru 2021- 2022

13. Iklan ing dhuwur kalebu jinise iklan…

A. iklan layanan masyarakat

B. iklan masarna barang

C. wara wara

D. pariwara

jawaban A

Baca Juga: Latihan PAS UAS Kelas 3 Semester 1 Bahasa Jawa Beserta Pembahasan Part 2

14. Tujuane iklan kasebut kanggo mbangkitake …wong akeh

A. kesadharane

B. kepeduliane

C. tanggung jawabe

D. kejujurane

jawaban : A

15. Basa sing digunakake kanggo iklan nduweni sifat ing ngisor iki kajaba…

A. ukarane cekak lan cetha

B. basane gampang dieling-eling

C. bisa gawe penasaran

D. ukarane dawa

jawaban : D

Demikian akhir pembahasan 15 Soal Pilihan UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 8 SMP MTs Prediksi Terbaru 2021- 2022.

Semoga dapat menjadi manfaat.***


Ikuti terus Andelina.me di aplikasi Google News klik following, dapatkan update bahasa jawa terbaru dengan sangat mudah.

Untuk berdiskusi tentang 15 Soal Pilihan UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 8 SMP MTs Prediksi Terbaru 2021- 2022 - Andelina.me, silahkan tulis pada kolom komentar atau bisa menghubungi dengan klik menu kontak di blog ini, dan share info ini sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian ya ^-^ Semoga bermanfaat, salam Pendidikan!

Artikel ini sudah publish dengan link https://www.andelina.me/2022/01/15-soal-pilihan-uas-pas-bahasa-jawa.html.

Disclaimer: Setiap artikel yang berhubungan dengan soal-soal beserta kunci jawabannya, bertujuan untuk membantu siswa belajar dalam persiapan menghadapi UTS/PTS maupun UAS/PAT di sekolah. Tidak ada unsur membocorkan soal yang sifatnya rahasia.
Super Thanks Silahkan yang ingin mentraktir Admin, Dana akan digunakan untuk pengembangan website ini www.andelina.me, Terima kasih.